La jornada d’avui amb 20 presentacions de casos i reflexions, ha estat esgotadora. Com era d’esperar d’un volum tal, hi ha hagut de tot i, probablement, algunes haurien estat prescindibles. Aquestes coses també passen a la Badia de San Francisco.

Entre tot el tractat durant el dia, em quedo amb una idea que ha sorgit en diverses ocasions i que m’agradaria comentar: la dicotomia entre els missioners i els mercenaris. Eric Ries ha introduït la qüestió de fons però el nom ho ha posat Tren Griffin, estret col·laborador de Bill Gates a Microsoft, i tracta de distingir a les persones emprenedores que fan de la seva empresa una “missió”, una organització que satisfà necessitats dels seus clients, els facilita la vida, empra persones, es relaciona amb la comunitat i, en conseqüència, pensa en la sostenibilitat de l’empresa a llarg termini així com en la seva pròpia permanència en la mateixa fins a la seva jubilació, d’aquelles persones que creen una empresa amb l’objectiu de poder vendre-la en uns anys a una altra empresa més gran o un fon d’inversió, guanyant immenses quantitats de diners, els mercenaris.

En aquesta línia, Rand Fishkin, fundador de Moz, ens ha emocionat quan ha explicat que va rebutjar una oferta espectacular per la compra de la seva empresa i que encara no sap per què ho va fer … O sí, sí que ho sap, i sap que no va construir la seva decisió amb raonaments sinó amb emocions. Moz és part de la seva vida, en Moz està ell i tot allò que l’envolta: l’habitació en què va començar a programar, els seu vell ordinador, el reduït equip de col·laboradors amb els que va llançar l’empresa i, sobretot, la seva esposa a la qual no ha parat de donar gràcies pel seu suport. La veritat és que després d’escoltar-lo em sembla que sí és una decisió guiada pel cervell.

En fi, tot i que els mitjans de comunicació solen publicar de forma destacada notícies sobre emprenedors que es fan rics venent els seus Startup, el veritable esperit emprenedor segueix viu i aquí, a la Badia de San Francisco, i per tot el món segueixen sorgint persones que amb les seves idees fan la vida més fàcil a altres persones, creen ocupació i desenvolupen un projecte vital que els satisfà.

Per cert, els Cubs de Chicago han guanyat les World sèries, en un apassionat final contra els Indians de Cleveland.

Jaume Amill

Deixeu un comentari