DALEPH PARTICIPA EN LA SELECCIÓ DE FINALISTES DE LA 1ª EDICIÓ DE LA SOCIAL RESEARCH CALL DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” 

Emma Rué, sòcia responsable de Gestió Pública de Daleph, ha estat convidada a participar en un panell internacional format per 12 acadèmics i “practitioners” procedents de diferents països i camps d’especialització, en l’última fase de selecció de candidatures per dur a terme projectes d’investigació nous i basats en evidències en el camp de les Ciències Socials. 

 La convocatòria Social Research ha rebut més de 500 sol·licituds de finançament, de les quals 26 van quedar finalistes. En l’última fase de selecció, un Panell internacional multidisciplinari va entrevistar els PI dels 26 projectes finalistes, i va seleccionar als 13 projectes que rebran finançament. Per a més informació sobre els projectes i el procés de selecció: https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/220325/Website_AwardedProposalsV1.pdf/098d36d4-7ff9-d406-a3a0-2c7d70c754f1?_ga=2.30663423.1341498574.1576400387-1872605907.1576400387 

 

Twitter: 

@FundlaCaixa @FundlaCaixaCAT