DALEPH COL·LABORA AMB EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR EN LA PROMOCIÓ I ENFORTIMENT DE LES COMUNITATS CATALANES A L’EXTERIOR

La Direcció General de la Catalunya Exterior i el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya han encarregat a l’empresa Daleph la prospecció de la realitat actual de les comunitats catalanes residents a l’exterior, amb l’objectiu de conèixer la situació de les persones i organitzacions que es localitzen fora del territori nacional i elaborar propostes de millora i desenvolupament pel futur.

A partir de l’estudi de les característiques de les diferents organitzacions i Casals de la diàspora i del seu entorn, així com de les necessitats dels catalans/es residents a l’exterior, la Direcció vol conèixer de quina manera pot contribuir a l’enfortiment de l’associacionisme i a la promoció de la cultura catalana arreu del món.

L’equip de Daleph assistirà al Departament en la identificació de les diferents tipologies de comunitats catalanes a l’exterior i en l’elaboració d’un seguit de propostes de bones pràctiques en diferents àmbits, com poden ser la gestió interna, les activitats de comunicació i difusió, la interrelació amb persones i entitats del país on es troben situades o la representativitat de la comunitat catalana al territori.