DALEPH ASSESSORA ALS MUNICIPIS DE L’AMAC EN L’ELABORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER AL COFINANÇAMENT DE PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

L’any 2015 va ser aprovada l’Ordre IET/458/2015 per la que es regulen les assignacions d’ENRESA, empresa encarregada de gestionar els residus radioactius generats a Espanya, als municipis  de l’entorn d’instal·lacions nuclears. La norma preveu una línia de cofinançament de projectes de desenvolupament local que els municipis poden sol·licitar anualment.

Per tal d’assegurar que el màxim nombre de projectes siguis acceptats, l’Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nucleats (AMAC) ha contactat amb l’equip de consultors de Daleph per a que assessorin als seus membres en el procés d’elaboració de les sol·licituds. La convocatòria finalitza el pròxim 30 de juny, de manera que les entitats locals compten amb tot el mes per a poder preparar i presentar les seves propostes amb l’objectiu de que aquestes siguin acceptades per ENRESA i contribuir així al desenvolupament econòmic dels diferents municipis.

En aquest sentit, el passat dilluns 30 de maig, l’equip de Daleph va participar en una sessió organitzada a Madrid per a explicar l’Ordre IET/458/2015 als alcaldes de municipis membres de l’AMAC, presentar-los els projectes acceptats l’any 2021 i reflexionar sobre els elements clau que ha d’incloure tota sol·licitud per tal de ser admesa.