DALEPH ACOMPANYA ALS SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT EN EL PROCÉS PER ASSOLIR L’EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA A TRAVÉS DE LA REVISIÓ DELS PROCESSOS D’ATORGAMENTS D’AJUTS

Daleph està al costat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en el desenvolupament d’un projecte de millora dels processos vinculats a l’atorgament dels ajuts socials que es gestionen des dels seus Serveis Socials. La millora de la qualitat en les administracions públiques i més concretament en els ens locals i els seus serveis consisteix, entre d’altres, a cercar la millora contínua en tots els processos i activitats que desenvolupa l’administració. La gestió per processos es basa en la revisió sistemàtica i contínua dels processos d’una organització per a eliminar allò que s’identifica que no aporta valor i assolir l’excel·lència operativa.

 En aquest moment complex social i econòmicament, la revisió del funcionament en la gestió dels ajuts que està duent a terme l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb l’acompanyament de Daleph és clau per introduir elements que agilitin la seva gestió i, en definitiva, el seu atorgament. Això passa per revisar, no només el nombre i tipus d’activitats que es fan des del servei des de que una persona hi entra per sol·licitar un ajut fins que en pot disposar, sinó per reconèixer altres millores en relació a la documentació que es demana a la ciutadania, a la interlocució que sostenen els diferents actors involucrats en el procés d’atorgament de l’ajut, i en com la digitalització i la gestió dels expedients digitals pot accelerar la tramitació dels ajuts. S’espera poder posar en marxa les millores en els propers mesos, que suposaran no només un avenç en la gestió interna del servei, sinó també en la qualitat del servei des del punt de vista de la ciutadania.