SERVEI DE CONSULTORIA EN GESTIÓ I RECERCA SOCIAL EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT (EDUSI) ÀREA LAS CIGARRERAS, DEL MUNICIPI D’ALACANT

Client pel que es va realitzar

Ajuntament d’Alacant

Descripció del Projecte

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) d’Alacant – Àrea Les Cigarreras té com a missió la dinamització i recuperació d’una important àrea de la ciutat com és la que abasta el territori situat entre els dos castells d’Alacant, Santa Bàrbara i Sant Ferran, incloent els seus vessants (Muntanya Tossal i Muntanya Benacantil), i concretament els barris de Carolinas Baixes, Sant Antón, Mercat Central, Campoamor, part del Plà i part d’Altell.

L’Ajuntament d’Alacant va resultar beneficiari de les ajudes en primera convocatòria, la qual cosa ha suposat per a la ciutat la captació de 22 milions d’euros, dels quals 11 provenen del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 i l’altra meitat la proporciona l’Ajuntament d’Alacant.

DALEPH està duent a terme un Servei de consultoria en gestió i recerca social en el marc de l’Estratègia de desenvolupament Urbà sostenible integrat (EDUSI) àrea les Cigarreras (cofinançat pel FEDER a Espanya) que es va iniciar en 2018 amb la posada en marxa d’una Oficina d’Informació i Comunicació i Intervenció Comunitària sobre l’estructura i el funcionament de la EDUSI Alacant -Àrea Les Cigarreras, configurant-se d’aquesta manera un espai de trobada entre agents municipals i la ciutadania entorn d’aquesta; on s’ofereix:

  • Informació sobre els projectes, iniciatives, actuacions i operacions, i, en el seu cas, derivació a altres recursos.
  • La publicació dels projectes i esdeveniments previstos dins de la EDUSI, així com la seva difusió.
  • Desenvolupament d’una estratègia d’intervenció comunitària de promoció de la convivència i la cohesió social dins del territori EDUSI, la integració dels processos participatius i la inclusió dels diferents col·lectius existents en la zona.

Principals resultats obtinguts

L’àrea urbana seleccionada per a desenvolupar la EDUSI Alacant està sent testimoni d’importants canvis on Daleph està sent participi a través de l’Oficina d’Informació, Comunicació i el Servei d’Intervenció comunitària.

La EDUSI Alacant implica la regeneració física, mediambiental i social, connectant els seus barris, fomentant l’eficiència energètica i la mobilitat per als vianants, revertint els processos de degradació detectats. És un pla estratègic molt ambiciós l’objectiu del qual és l’adequació d’aquest gran espai i integrar tot l’entorn urbà d’Alacant tenint com a eix principal les persones.

El servei que està desenvolupant Daleph ofereix assistència tècnica a les estructures participatives de la EDUSI Alacant – Àrea les Cigarreras i una assistència tècnica en matèria de comunicació a l’estructura municipal interna de gestió i execució d’aquesta Estratègia.

 

Per a més informació pot consultar-se la web de la EDUSI:

https://www.alicante.es/es/area-tematica/fondo-feder—edusi-alicante-area-las-cigarreras

Articles relacionats