Projecte de millora dels processos de suport a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Descripció del projecte

El projecte s’orienta a millorar la gestió dels processos de suport de la corporació en què participen tant les àrees finalistes com la tecnoestructura de l’Ajuntament, i a reforçar la transversalitat organitzativa en la gestió d’aquests processos de suport.

Prenent com a punt de partida la definició d’un mapa de processos, i en el marc de sessions de treball transversals, es defineixen i formalitzen els processos dins de cada un dels àmbits considerats prioritaris. La participació de persones procedents de diferents unitats organitzatives permet detectar i debatre millores procedimentals, la qual cosa ajuda no només a estandarditzar sinó també a simplificar processos.

A més de dinamitzar les sessions i diagramar els fluxos, s’elaboren fitxes de procés i s’identifiquen i ressenyen possibles millores, ja sigui en la gestió del procés o pel que fa a aspectes organitzatius que acompanyen aquesta gestió.

Principals resultats obtinguts

Es mobilitzen unes 70 persones per a la definició de processos, procedents de més de 20 unitats organitzatives de l’Ajuntament. Les persones involucrades ocupen diferents posicions en la corporació: des de caps de servei als comandaments intermedis, tècnics, auxiliars tècnics i personal administratiu.

Es defineix el mapa de processos de suport de l’organització i es dissenyen 17 processos (fins a 32 si es consideren els subprocessos) per als següents àmbits: qüestions juridicoadministratives, recursos humans, pressupost i gestió econòmica, patrimoni, contractació, informàtica, subvencions, arxiu.

Articles relacionats