JORNADA “REVISIÓ ENTRE IGUALS: LES ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT D’ANDALUSIA”

Client pel que es va realitzar

Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP)

Descripció del Projecte

Daleph va ser contractada per a organitzar una jornada amb la finalitat de compartir experiències de gestió entre les ciutats i àrees urbanes funcionals que estan implementant Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) a Andalusia, dirigida a responsables polítics i al personal tècnic dels Governs Locals andalusos.

La jornada, que es va celebrar a Úbeda el 4 de febrer de 2020, va comptar amb la presència de la Comissió Europea; el Ministeri d’Hisenda; la FAMP; la Diputació de Sevilla; i els ajuntaments d’Úbeda, Baeza i Andújar.

A més de l’organització logística i tècnica, Daleph va participar de la mà de Miguel Ballesteros (Director de l’Oficina d’Andalusia), qui va realitzar una ponència sobre les Àrees Urbanes Funcionals i va moderar la taula que va exposar les experiències pràctiques.

Principals resultats obtinguts

La realització de la jornada ens va permetre aprofundir en la gestió de les Estratègies DUSI. En aquest cas, centrades en la figura jurídica de les Agendes Urbanes Funcionals (AUF) i, particularment, en experiències d’aquesta índole a Andalusia.

Aquest esdeveniment, que es ve desenvolupant durant els últims anys (es tracta de la 3a edició), té una importància cabdal a la regió andalusa, ja que es tracta d’una comunitat autònoma amb 61 ciutats que reben finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El comptar amb un espai per a compartir experiències, inquietuds, consells, etc., és de gran valor per a tots els que participen en la gestió d’aquesta mena d’estratègies, per això es continua celebrant amb caràcter anual.

Per a més informació es pot consultar la web del curs:

http://web2.famp.es/famp/programas/formconti/detalle_10.php?cod=19022

Articles relacionats