FORMACIÓ PER A LA CAPACITACIÓ TÈCNICA I DINAMITZACIÓ DE LES UNITATS DE GESTIÓ I EXECUTORES DE LES EDUSI DE LA ITI DE CADIS

Client pel que es va realitzar

Oficina d’Informació de la Inversió Territorial Integrada de Cadis (Oficina ITI de Cadis) de l’Institut d’Ocupació i Desenvolupament Socioeconòmic i Tecnològic (IEDT) de la Diputació de Cadis

Descripció del Projecte

Les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Pluri-regional d’Espanya (POPE) 2014-2020, estan permetent la planificació i execució de diferents actuacions per al desenvolupament social, econòmic i mediambiental de ciutats de tota Europa. La província de Cadis, en comptar amb una ITI, ha estat de les províncies espanyoles amb major nombre d’Estratègies aprovades, havent rebut finançament per a un total de 12 EDUSI entre les tres convocatòries resoltes.

No obstant això, la gestió i execució de les Estratègia DUSI estan resultant complexes per a moltes entitats locals. En aquest marc, l’equip consultor de l’oficina d’Andalusia de Daleph va organitzar i va impartir un ambiciós programa formatiu amb l’objectiu de desenvolupar la capacitació tècnica i la dinamització de les diferents unitats que els ajuntaments d’ aquestes ciutats de la província han destinat a la implementació de les seves respectives EDUSI: Unitats de Gestió; Unitats Executores; i, Unitats Antifrau.

Aquest programa va cristal·litzar en la celebració de set jornades que es van desplegar durant els mesos d’octubre de 2019 a març de 2020 i que van tenir lloc en algunes de les ciutats assenyalades, cobrint de manera temàtica diferents aspectes relacionats amb el desenvolupament de les EDUSI: Selecció d’Operacions; Execució d’Operacions; Verificació; Sistemes de Control Antifrau; Seguiment; i, Comunicació. Per a això, cadascuna de les Jornades va comptar amb la participació de persones expertes en aquests àmbits procedents de, entre altres: Red.es; IDAE; Ministeri d’Hisenda; i, Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que van resoldre els dubtes i consultes de les persones assistents, que van poder plantejar amb antelació a la celebració de la corresponent trobada. A més, es van exposar diverses experiències pràctiques que van il·lustrar encerts, errors i solucions d’unes altres EDUSI, tant a nivell regional com nacional.

Principals resultats obtinguts

El desenvolupament del programa va generar un espai de treball de col·laboració que va permetre als municipis amb EDUSI: la capacitació tècnica; un assessorament d’alt nivell; l’intercanvi d’experiències; i el coneixement de bones pràctiques.

Les jornades celebrades van comptar amb la participació dels principals responsables del desenvolupament de l’Eix Urbà, que van oferir orientacions a les entitats locals de la província i van resoldre dubtes comuns, impulsant l’execució d’aquestes EDUSI. A més, com a part inherent de l’acció formativa, les persones participants tenen accés exclusiu a un Fòrum EDUSI compost pel panell d’experts/es col·laboradors/es i altres consultors/es; una eina TIC mitjançant la qual poden continuar plantejant els seus dubtes i debatent sobre la gestió i execució de les seves Estratègies d’una forma dinàmica, accessible i interactiva.

Per a més informació es pot consultar la web de l’esdeveniment:

https://eventum.dipucadiz.es/jornadas-capacitacion-tecnica-edusi-iti-cadiz

Articles relacionats