ESTUDI SOBRE EL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE A ESPANYA

Client pel que es va realitzar

Direcció General per a la Política Regional i Urbana de la Comissió Europea

Descripció del Projecte

El projecte versa sobre la realització d’un Estudi sobre els diferents programes de “Desenvolupament Urbà Sostenible” que, finançats pel FEDER, s’han executat o estan en procés en els dos últims períodes de Programació Comunitària (2007-2013 i 2014-2020).

Es tracta d’identificar aquells elements que millor i pitjor han funcionat en tots dos períodes, analitzar per què ha estat així i posar-los a la disposició de les autoritats nacionals i comunitàries responsables del FEDER, com a document de treball en la definició d’un futur programa en el Període 2021-2027.

L’Estudi ha comportat un intensiu treball amb 17 ciutats prèviament seleccionades i amb els propis responsables del FEDER, a nivell de Ministeri d’Hisenda i Direcció General per a la Política Regional i Urbana (DG REGI).

Principals resultats obtinguts

  • Realització d’un Diagnòstic dels diferents programes executats a Espanya en “Desenvolupament Urbà Sostenible”: Iniciativa Urbana, Projectes Integrals de Desenvolupament Local i Urbà i Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI).
  • Propostes de millora per a la futura programació de Fons en el “Eix Urbà” FEDER.

Articles relacionats