Estudi organitzatiu, valoració de llocs de treball i elaboració de la relació de llocs de treball

Client per al qual es va realitzar

Més de 50 corporacions locals de diversa grandària en els últims 10 anys:

Ajuntaments d’Alcarràs, Alella, Aller, Barakaldo, Berga, Calpe, Cambrils, Cartaya, Cassà de la Selva, Castelló d’Empúries, Coslada, Cubelles, El Masnou, El Prat de Llobregat, Gavà, Hostalric, La Garriga, La Roca del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mollet del Vallès, Peralada, Premià de Dalt, Ripoll, Roses, Rubí, Sallent, Sant Boi del Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Solsona, Vic, Viladecans, Vilafant, Vilafranca del Penedès i Zarautz.

Consells Comarcals del Barcelonès, Berguedà i Pla de l’Estany.

Altres ens públics: Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt; Consorci de Ciències Naturals de Barcelona; Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; Institut Català Internacional per la Pau; Institut d’Estadística de Catalunya; Instituto Astrofísico de Canarias, Mancomunitat Penedès-Garraf i Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

Descripció del projecte

El projecte s’inicia amb una anàlisi organitzativa, que es basa en entrevistes a directius i comandaments intermedis de l’organització i en les respostes dels treballadors i treballadores de la corporació a un qüestionari de definició del seu lloc de treball. La identificació de disfuncions i aspectes organitzatius a millorar permet plantejar propostes organitzatives i proposar un organigrama amb el detall dels llocs de treball de cada unitat organitzativa considerada. El catàleg de fitxes de llocs de treball s’elabora d’acord amb aquest organigrama.

Comença en aquest moment la fase de valoració dels llocs de treball, segons el mètode d’assignació de punts per factor. Amb l’acompanyament de Daleph, una comissió de valoració paritària formada per representants de l’organització i dels treballadors/ores recorda les puntuacions parcials i totals per cada lloc. La transparència i voluntat de consens que caracteritza aquesta fase confereix un valor afegit al resultat final, i aporta garanties de compliment.

A continuació es revisa l’equitat retributiva interna i externa de l’organització, i s’estableix la política retributiva, que fixa el retorn monetari de l’organització als llocs de treball valorats d’acord amb uns paràmetres objectius i homogenis, com són els que han guiat l’exercici de valoració.

En aquest moment, l’organització disposa ja de tota la informació necessària per confeccionar la seva relació de llocs de treball. Aquesta haurà de ser aprovada pels òrgans de govern i se li donarà la publicitat que preveu la normativa en matèria de transparència i bon govern.

Principals resultats obtinguts

Els resultats d’aquest tipus de projectes es divideixen en dues tipologies:

Resultats tangibles:

  • Diagnosi organitzativa i proposta d’organigrama.
  • Catàleg de fitxes de llocs de treball.
  • Valoració de llocs signada per representants de l’organització i dels treballadors/ores.
  • Anàlisi d’equitat retributiva interna i externa.
  • Proposta de política retributiva a implantar a mitjà termini.
  • Relació de llocs de treball.

Resultats intangibles, però no per això menys crítics:

  • Reflexió política sobre aspectes clau en termes organitzatius i de política retributiva.
  • Consens entre les parts negociadores implicades per al desplegament progressiu de la valoració efectuada.

Articles relacionats