Estudi de demanda i necessitats de desenvolupament d’espais productius a la regió de tànger-tetuan i la província de màlaga (projecte al yosur).

Client per al qual es va realitzar

Associació Málaga Desarrollo y Calidad (MADECA) de l’Excma. Diputació Provincial de Màlaga

Descripció del projecte

L’Estudi de demanda i necessitats de desenvolupament dels espais productius a la regió de Tànger-Tetuan i la província de Màlaga es va emmarcar en l’Acció 1.1. Node Transfronterer per al foment de la inversió, dins del Projecte A YOSUR: Projecte de Cooperació Transfronterera per a la millora de la competitivitat en la Província de Màlaga i en la regió Tànger-Tetuan. Aquest projecte va estar subvencionat pel Programa de Cooperació Transfronterera Espanya-Fronteres Exteriors (POCTEFEX), finançat amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

A més de l’Excma. Diputació de Màlaga com a cap de fila del projecte, hi van participar com a entitats sòcies les Cambres de Comerç i Indústria de Tànger i de Tetuan.

El Projecte Al Yosur va tenir com a principal objectiu la creació d’una estructura dinàmica de cooperació transnacional per millorar la competitivitat econòmica i social de les dues zones de manera sostenible i responsable.

Una de les mesures del projecte consistia en la realització del citat estudi; l’objectiu era conèixer la situació actual dels espais productius de les dues ribes (província de Màlaga i  regió Tànger-Tetuan) i identificar les seves necessitats de desenvolupament a un doble nivell (particular ─des de l’òptica individual de cada zona─ i global ─des de l’òptica de la cooperació─), com a element fonamental per millorar la competitivitat de les dues zones i potenciar vincles sobre els quals sustentar actuacions de cooperació en el futur.

DALEPH va prestar el servei de realització de l’estudi de demanda i necessitats de desenvolupament dels espais productius en els dos territoris; els treballs van finalitzar al novembre de 2010.

Principals resultats obtinguts

Estudi de demanda i necessitats de desenvolupament d’espais productius a la regió de Tànger-Tetuan i la província de Màlaga, en què el nombre total d’espais productius identificats i caracteritzats, a través de fitxes descriptives, a la província de Màlaga va ser de 126, repartits en 46 municipis amb una superfície total de sòl qualificat per a ús productiu de 21.411.681 m2. A la regió de Tànger-Tetuan s’analitzen els 7 espais productius existents en 4 municipis amb una superfície total de 9.348.000 m2.

  • Base de dades recopilatòria de la informació referida a cada espai productiu analitzat.
  • Aplicatiu informàtic, en el qual s’ha incorporat la base de dades anterior, per a la seva fàcil consulta per part de qualsevol persona interessada, el link d’accés és el següent: http://83.175.213.86/pol_malaga.
  • Presentació de les principals conclusions de l’estudi.

Articles relacionats