Disseny i assistència tècnica de la gestió del projecte de regeneració urbana, econòmica i social de la zona nord d’Alcalá la Real.

Client per al qual es va realitzar

AJUNTAMENT D’ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

Descripció del projecte

La Zona Nord d’Alcalá la Real constitueix el nucli històric d’aquesta bella ciutat de Jaén.

Per diferents circumstàncies, el pas dels anys va suposar un progressiu deteriorament en les seves infraestructures urbanes, així com un cert despoblament en favor d’altres barris de la ciutat.

El treball de Daleph va començar el 2007 amb un estudi de diagnòstic que va posar de relleu els principals problemes, fortaleses i oportunitats que presentava. Aquest primer diagnòstic va donar origen a un pla estratègic en què es van establir les línies mestres per al futur ressorgiment de la Zona Nord.

Es tractava d’un ambiciós pla, integrat per més de vint actuacions concretes en els àmbits de la regeneració urbana, la promoció econòmica, la dotació de nous espais públics per a la convivència ciutadana i la participació social.

Aquest pla va ser presentat a diferents convocatòries públiques d’ajuts FEDER (Projectes Íntegres de Desenvolupament Local i Urbà), i va obtenir un finançament de més de 12 milions d’euros, complementari al finançament municipal.

Un cop obtingut el finançament, Daleph presta assistència tècnica a l’oficina del pla durant els set anys que ha suposat la seva execució.

Principals resultats obtinguts

La Zona Nord ha sorgit en aquests anys.

Prenent com a eix el turisme, basat en l’important patrimoni que posseeix, i el comerç, el Pla ha permès la posada en valor d’importants infraestructures i actius, fins aleshores abandonats.

Com a actuacions més destacades caldria destacar la reurbanització integral del barri de Las Cruces i del barri de La Mota, a través de la millora de més de quinze carrers; la construcció d’un soc de artesans (a l’antic Convent de la Trinitat), un centre d’interpretació de la natura, un centre social polivalent, unes instal·lacions esportives, un parc periurbà i el mirador de San Marcos.

A més d’aquestes actuacions infraestructurals s’han posat en marxa diferents iniciatives en els àmbits socials, de promoció econòmica i mediambiental.

Set anys més tard, la Zona Nord ha recobrat l’activitat pretesa i ha estat redescoberta pels mateixos veïns, la qual cosa s’ha traduït en l’increment d’un 8 % de la seva població resident i en l’obertura d’una trentena de nous establiments comercials i hostalers.

Articles relacionats