Dinamització de l’espai d’intercanvi d’experiències entre tècnics de Plans Locals d’Inclusió Social de la província de Barcelona

Client per al qual es va realitzar

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Àrea de Atenció a les Persones)

Descripció del Projecte

Al llarg de dos anys successius, Daleph ha organitzat i dinamitzat, sota la supervisió de la Diputació de Barcelona, sis sessions anuals d’intercanvi d’experiències entre tècnics de Plans Locals d’Inclusió Social de diversos ajuntaments.

Les sessions d’intercanvi constitueixen espais de debat i de reflexió entre personal tècnic municipal assignat a la gestió dels Plans Locals d’Inclusió Social. Com a tals, permeten compartir necessitats i reptes en temàtiques comuns i definir, col·lectivament, estratègies de millora, que poden abastar continguts tècnics específics (habitatge, ocupació …) o bé aspectes instrumentals igualment importants (planificació estratègica, avaluació d’impacte, foment de la transversalitat …).

El paper de Daleph en les dues edicions en què ha estat al càrrec d’aquest espai ha consistit en el disseny del programa de cada sessió; la seva dinamització i la presentació de continguts, si escau; i l’elaboració d’un document de conclusions per a les persones assistents.

Principals resultats obtinguts

Un total de 12 sessions de treball temàtiques, amb participació d’entre 15 i 20 persones per sessió, en què s’han abordat diversos continguts: inclusió i habitatge, inclusió i ocupació, avaluació d’impacte, màrqueting social i estratègies de comunicació dels plans d’inclusió, sistemes de gestió de la informació per al diagnòstic de partida dels plans d’inclusió, coproducció de serveis en l’àmbit de la inclusió social, la transversalitat entre plans d’inclusió i altres eines de planificació estratègica locals, entre d’altres.