CURS EN LÍNIA “GESTIÓ D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT AL PERÍODE 2014-2020 A ANDALUSIA”

Client pel que es va realitzar

Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP)

Descripció del Projecte

Daleph va ser contractada per a impartir el curs de referència amb l’objectiu principal que els alumnes adquirissin noves competències en l’àmbit de la gestió de les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) a Andalusia i que els permetés desenvolupar les capacitats necessàries per a gestionar aquestes estratègies.

El curs es va dividir en 8 unitats didàctiques (24 hores lectives). El contingut de cada unitat es va posar a la disposició de els/les participants a través de la plataforma on-line tots els dilluns al llarg del matí.

En cada unitat didàctica es va aplicar la mateixa metodologia:

–             Contingut Teòric:

Al començament de cada unitat didàctica es van explicar els objectius a aconseguir i es van facilitar uns enllaços d’interès per a els/les participants.

El/la participant va dedicar temps a realitzar una lectura aprofundida individual sobre diferents conceptes, utilitzant la bibliografia recomanada en cada cas, per a poder assimilar els continguts de cada unitat, els quals es van poder descarregar en format PDF.

–             Contingut Pràctic:

En cadascuna unitat didàctica es van proposar uns exercicis pràctics per a la implementació dels coneixements adquirits a través del plantejament i de problemes que serveixin per a la discussió, l’anàlisi i la reflexió sobre els conceptes manejats.

–             Avaluació:

Cada unitat didàctica va comptar amb un qüestionari compost de 10/20 preguntes tipus test, amb els quals els/les participants van poder comprovar si havien assimilat bé els continguts de la unitat.

Principals resultats obtinguts

El curs va ser impartit en format on-line, programant-se un total de quatre edicions entre els anys 2017 i 2019.

El desenvolupament del curs ens va permetre capacitar a més de tres-cents participants provinents de setanta-vuit entitats locals andaluses.

Aquesta formació, que es ve desenvolupant durant els últims anys, té una importància cabdal a la regió andalusa. No en va, es tracta d’una comunitat autònoma amb 61 ciutats que reben finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

En aquesta edició, s’ha pogut abastar qüestions que no es van abordar en anys anteriors, com les noves SPBs (Sol·licituds de Pagament al Beneficiari), per la qual cosa es tracta d’una capacitació adaptada escrupolosament als últims detalls de gestió que emanen del Ministeri d’Hisenda.

Per a més informació es pot consultar la web del curs:

http://web2.famp.es/famp/programas/formconti/detalle_10.php?cod=19022

Articles relacionats