Assistència Tècnica a la gestió, informació i comunicació de la EDUSI “Chiclana, compromesa amb el desenvolupament sostenible”, cofinançada en un 80% amb fons FEDER en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020 (POPE)

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Chiclana de la Frontera (Cadis)

Descripció del Projecte

L’Ajuntament de Chiclana de la Frontera es troba executant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) “Chiclana, compromesa amb el desenvolupament sostenible», cofinançada mitjançant el Programa Operatiu pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020, amb una ajuda assignada de 10.000.000 de € del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que es correspon amb el 80% de la inversió total prevista.

L’EDUSI de Chiclana es presenta com una estratègia de ciutat per als pròxims anys, amb l’objectiu de convertir-se en una ciutat única i cohesionada sota criteris sostenibles. L’estratègia s’articula sota el lema “Chiclana, compromesa amb el desenvolupament sostenible”, i es concreta en tres eixos principals: la sostenibilitat, les TIC i la integració, que al seu torn compten amb fins a un total de 4 objectius temàtics amb 9 línies d’actuació que desenvoluparan una sèrie d’actuacions per a reforçar la unió territorial i resoldre la cohesió social i identitària, creant una ciutat sostenible, Intel·ligent i Integradora.

Principals resultats obtinguts

Des de desembre de 2020, Daleph està prestant el suport necessari per a assegurar que la gestió de l’EDUSI de Chiclana s’està realitzant de conformitat, tant a la legislació de referència, com a les directrius i instruccions de l’Autoritat de Gestió i Organisme Intermedi de Gestió del Programa Operatiu, de manera que s’està desenvolupant una correcta execució, minimitzant els riscos de correcció financera.

La nostra assistència es concep com un recurs qualificat integrat en la Unitat de Gestió responsable de l’EDUSI, com un servei integral i ajustat a les seves necessitats, amb la participació i implicació d’un equip consultor que posseeix l’experiència i capacitat tècnica suficient per a donar resposta a totes les qüestions que pugui suscitar-se en el marc del projecte.

D’aquesta manera, el Pla d’Implementació de l’EDUSI respon a un model que pretén millorar la qualitat urbana i la qualitat de vida dels chiclaneros i les chiclaneras i alhora millorar la funcionalitat i l’organització del sistema urbà de la ciutat.

Per a més informació pot consultar-se la web de l’EDUSI:

https://edusi.chiclana.es/

Articles relacionats