Client pel que es va realitzar

Ajuntament de la Corunya

Descripció del Projecte

Daleph va ser contractada per a realitzar el Diagnòstic de l’Agenda Urbana de la Corunya, seguint els criteris metodològics de l’Agenda Urbana Espanyola publicada pel Ministeri de Foment.

Cal ressenyar referent a això que l’Ajuntament de la Corunya tenia signats acords tant amb el Ministeri de Foment, com amb ONU-Hàbitat (redactora de la Nova Agenda Urbana Internacional), per a explorar les possibles incidències de l’aplicació pràctica, en una ciutat, d’una metodologia de treball i d’uns objectius, com els que estableixen totes dues agendes nacional i internacional.

El projecte ha estat de gran interès per a Daleph, perquè no sols va consistir en l’elaboració d’un diagnòstic dels diferents àmbits sectorials en els quals se centra l’Agenda Urbana Espanyola per a la ciutat de la Corunya (Model Urbà i Territorial, Mobilitat, Economia Urbana, etc.), sinó que, més enllà d’això, ens comminava a l’elaboració d’una sèrie de notes metodològiques dirigides als redactors de les agendes urbanes, nacional i internacional, aplicades.

Principals resultats obtinguts

  • El Diagnòstic de l’Agenda Urbana de la Corunya 2030.
  • L’elaboració d’onze notes metodològiques, en les quals es va informar al Ministeri de Foment i ONU-Hàbitat els principals problemes i els suggeriments que es van derivar de l’aplicació de les seves metodologies proposades, en el cas concret de la ciutat de la Corunya.

Articles relacionats