188 MUNICIPIS SOL·LICITEN 1.500 MILIONS D’EUROS DELS FONS EUROPEUS PER A DESCARBONITZAR LA MOBILITAT I LES CIUTATS

La primera convocatòria del programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació digital i sostenible del transport urbà, es va tancar el passat 30 de setembre amb la participació de 188 municipis.

Els municipis participants han sol·licitat subvencions per valor de 1.500 milions d’euros, amb la finalitat d’accelerar la descarbonització de les ciutats, millorar la qualitat de l’aire i mitigar el soroll. En concret, els ajuntaments han presentat 258 sol·licituds, que inclouen més de mil cent actuacions destinades principalment a l’impuls de la mobilitat activa en el centre de les ciutats i el desplegament de flotes zero emissions .

La convocatòria de 2021, que compta amb un pressupost de 1.000 milions d’euros, s’articula en concurrència competitiva, per la qual cosa es seleccionaran els projectes que, complint els requisits de maduresa, impacte i qualitat, contribueixin de la millor manera possible a aconseguir els objectius establerts en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) aprovat per la Comissió Europea, que van des de rigorosos compromisos de terminis d’execució, a objectius relacionats amb l’impuls de la mobilitat activa (a peu, amb bicicleta, etc.) i sostenible.

Està previst que les primeres transferències als beneficiaris seleccionats es realitzin a l’hivern, així com el llançament d’una segona convocatòria en 2022 amb un pressupost de 500 milions d’euros.

Aquesta crida s’emmarca en el Programa de zones de baixes emissions i transformació del transport urbà i metropolità que, al seu torn, està inclòs en el Component 1 del Pla de Recuperació.

De les 258 sol·licituds d’ajudes registrades, el 75% han estat presentades per 126 ciutats de més de 50.000 habitants i capitals de província. Les restants han estat sol·licitades per 62 municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants i per 7 agrupacions de localitats i ens supramunicipals.

Per tipus d’iniciatives, el 66% de les 1.134 actuacions presentades estan dirigides a fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans cap a maneres de transport més sostenibles, prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa.

En concret, una part important d’aquests projectes potencien el desenvolupament de zones i itineraris per als vianants en el centre de les ciutats i l’impuls de l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport personals amb la construcció de carrils bici, l’adequació de les vies i l’espai urbà al seu ús, l’habilitació d’aparcaments segurs i el desplegament de serveis de lloguer de bicicletes. Així mateix, els municipis han sol·licitat subvencions per a limitar l’ús del vehicle privat en els centres de les ciutats mitjançant la posada en marxa de mesures per a calmar el trànsit rodat, construir aparcaments dissuasius i establir zones d’estacionament no regulat fora de les zones de baixes emissions.

La transformació sostenible i digital del transport urbà és la segona línia d’actuació que més sol·licituds ha rebut. Entorn a un 20% de les ajudes sol·licitades estan destinades a l’adquisició de vehicles zero emissions (autobusos urbans o de flota de neteja) i el desplegament de punts de recàrrega entre altres accions de millora de l’accessibilitat. La convocatòria recull una subvenció màxima de 260.000 euros per autobús urbà i de 100.000 euros per cada vehicle de recollida de residus.

Per part seva, una mica més del 10% de les sol·licituds presentades estan destinades a complir l’objectiu d’accelerar la implantació de Zones de Baixes Emissions en poblacions de més de 50.000 habitants o capitals de províncies.

Finalment, una desena part de les actuacions registrades persegueixen complir l’objectiu de digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport que redundi en una major eficiència del sistema, millor accessibilitat i avantatges per a l’usuari del transport públic.