Ocupació i igualtat

Treballem perquè totes les persones tinguin oportunitats laborals i aportin les seves capacitats al mercat, assessorem el sector públic i el tercer sector per agilitzar la resposta a les demandes de les empreses i a les necessitats d’ocupació de les persones, i gestionem projectes.

Productes i serveis

Assessorament tècnic sobre polítiques actives d’ocupació i igualtat de gènere.
Consultora experta en serveis d’orientació i intermediació, inclusió laboral i inserció, conciliació, competències per a l’ocupació i qualificació professional.
Innovació en creació de nous programes, preparació de projectes, obtenció de fons i suport a la reformulació de polítiques d’ocupació.
Gestió de projectes d’ocupació i igualtat, de forma autònoma o compartida amb el client.
Estudis sobre ocupació, mercat de treball, anàlisi de col·lectius, necessitats formatives, caracterització de sectors d’activitat.
Implantació de plans d’igualtat i de polítiques i recursos per a la conciliació.
Instruments de suport com ara guies, activitats, protocols i materials d’orientació, inserció i formació per a l’ocupació; fitxes de perfils professionals; portals i plataformes; catàlegs digitals de recursos, etc.

Vídeo sobre Ocupació i Igualtat

Projectes Relacionats