Blog

Apartat del bloc on exposem les novetats i experiències en sectors professionals de Daleph, com la creació d’empreses, finançament de projectes, innovació, planificació i administració territorial, fons europeus, ocupació, inclusió social, entre d’altres.

L’eficàcia del suport a la creació d’empreses

Tradicionalment s’ha dividit el procés de creació ...

POSADA EN MARXA DEL PLA DE MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT EMPRESARIAL

La posada en marxa del Pla de Modernització dels Polígons ...

Si no ets disruptiu, no ets ningú

Aquesta setmana he estat a la conferència de Techcruhnch ...

S’ACCELERA EL RITME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA. QUINS SÓN ELS NOUS REPTES?

L’aprovació al desembre de 2014 de la Llei 19/2014, de ...

GOVERNANÇA DE LES ESTRATÈGIES DUSI, ¿ESTAN ELS NOSTRES AJUNTAMENTS PREPARATS?

Una de les principals novetats que ha suposat l’actual ...

EL PAPER DELS GRUPS D’INTERÈS EN L’ERA DE LES TIC

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació ...

TORNA L’ESTRATÈGIA

Durant els anys 90 es va apreciar un interès rellevant en ...

Una aproximació al salari de referència a Barcelona

Fa unes setmanes es va presentar l’estudi elaborat per ...

Fons Europeus? Per què?

Els fons europeus han estat, indubtablement, una font de ...

LES EDUSI: UNA ANÀLISI, MÉS ENLLÀ DE LES ALEGRIES I LES PENES

Després de l’esperada Resolució de la Segona ...